Môn Văn Lớp: 6 Tìm từ trái nghĩa a.siêng năng. b.dũng cảm c.lạc quan. d.bao la e. Chậm chạp. g. Đoàn kết h. Nhân hậu.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Tìm từ trái nghĩa
a.siêng năng. b.dũng cảm
c.lạc quan. d.bao la
e. Chậm chạp. g. Đoàn kết
h. Nhân hậu. i. Trung thực
k. Cần cù No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Emery 1 tháng 2022-03-26T00:52:10+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. @phamnhuy6a1

  @gaumatyuki

  a.siêng năng.  ><     Lười biếng

  b.dũng cảm  ><     Hèn nhát

  c.lạc quan.  ><     Bi quan

  d.bao la       ><    Nhỏ hẹp

  e. Chậm chạp.   >< nhanh nhẹn

  g. Đoàn kết     >< Chia rẽ

  h. Nhân hậu.    ><   Độc ác

  i. Trung thực     >< gian dối

  k. Cần cù     ><    Lười nhác

  Chúc bạn học tốt!

 2. $\text { Siêng năng >< Lười nhác }$

  $\text { Dũng cảm >< Hèn nhát }$

  $\text { Lạc quan >< Bi quan }$

  $\text { Bao la >< Nhỏ bé }$

  $\text { Chậm chạp >< Nhanh nhẹn }$

  $\text { Đoàn kết >< Chia rẽ }$

  $\text { Nhân hậu >< Độc ác }$

  $\text { Trung thực >< Gian dối }$

  $\text { Cần cù >< Lười biếng }$

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )