Môn Văn Lớp: 6 Tìm phó từ trong đoạn văn sau : ” Một hôm , Dế Mèn cất giọng hát véo von trên chị Cốc . Chị Cốc rất tức giận , lò dò đi về phía hang Dế Mèn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Tìm phó từ trong đoạn văn sau :
” Một hôm , Dế Mèn cất giọng hát véo von trên chị Cốc . Chị Cốc rất tức giận , lò dò đi về phía hang Dế Mèn . Dế Mèn sợ quá chui tọt vào hang nên chị Cốc chỉ nhìn thấy Dế Choắt .Chị Cốc liền mổ liên tiếp vào đầu Choắt . Choắt đâu đớn không dậy được , nằm thoi thóp và đã tắt thở .” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-01-06T01:09:04+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. ” Một hôm , Dế Mèn cất giọng hát véo von trên chị Cốc . Chị Cốc rất tức giận , lò dò đi về phía hang Dế Mèn . Dế Mèn sợ quá chui tọt vào hang nên chị Cốc chỉ nhìn thấy Dế Choắt .Chị Cốc liền mổ liên tiếp vào đầu Choắt . Choắt đâu đớn không dậy được , nằm thoi thóp và đã tắt thở .”

    ` ⇒ ` Phó từ có trong đoạn trên là: rất , đã . 

    $#quynhchi$

  2. ” Một hôm , Dế Mèn cất giọng hát véo von trên chị Cốc . Chị Cốc rất tức giận , lò dò đi về phía hang Dế Mèn . Dế Mèn sợ quá chui tọt vào hang nên chị Cốc chỉ nhìn thấy Dế Choắt .Chị Cốc liền mổ liên tiếp vào đầu Choắt . Choắt đau đớn không dậy được , nằm thoi thóp và đã tắt thở .”

    Phó từ “rất” bổ sung ý nghĩa mức độ cho động từ “tức giận”.

    Phó từ “đã” bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ “tắt thở”.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )