Môn Văn Lớp: 6 Tìm hình ảnh ẩn dụ trong câu thơ sau và cho biết nó thuộc kiểu ẩn dụ nào ? “Ngày ngày Mặt Trời đi qua trên Lăng Thấy một Mặt Trời trong lăng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Tìm hình ảnh ẩn dụ trong câu thơ sau và cho biết nó thuộc kiểu ẩn dụ nào ?
“Ngày ngày Mặt Trời đi qua trên Lăng Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ”. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
4 ngày 2021-11-20T12:28:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.  mặt trời trong lăng rất đỏ 

    => ẩn dụ phẩm chất

  2. – Mặt Trời trong lăng rất đỏ

    ( Ân dụ phẩm chất)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )