Môn Văn Lớp: 6 tìm chỉ từ trong nhung câu sau và xác định chức vụ của các chỉ từ ấy : a.”Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: tìm chỉ từ trong nhung câu sau và xác định chức vụ của các chỉ từ ấy :
a.”Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế trời ,đất cùng tiên vương”
b.”Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Nevaeh 3 tuần 2022-01-04T17:09:47+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Chỉ từ trong câu là: hai thứ bánh ấy,  ấy thay thế cho “của Lang Liêu”.

  -Ý nghĩa: Xác định sự vật trong không gian phân biệt bánh của Lang Liêu với những thứ khác.

  -Chức vụ: Làm phụ ngữ cho cụm danh từ: hai thứ bánh.

  b)

  Chỉ từ trong câu là: Đó

  -Định vị sự vật trong không gian.

  -Chức năng: Làm trạng ngữ.

 2. Thu HaỌC TỐT

  Tìm chỉ từ

  a, Vua cha ngẫm nghĩ rất lâu rồi chọn hai thứ bánh ấy đem tế trời ,đất cùng tiên vương.

  => Chức vụ: phụ ngữ cho dành từ “hai thứ bánh”.

  b, Từ đó nhuệ khí của nghĩa quân ngày một tăng.

  => Chức vụ: làm trạng ngữ xác định thời gian 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )