Môn Văn Lớp: 6 Tìm biện pháp ẩn dụ trong các ví dụ dưới đây. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau .( Mẫu Ăn quả nhớ kẻ

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Tìm biện pháp ẩn dụ trong các ví dụ dưới đây. Nêu nét tương đồng giữa các sự vật, hiện tượng được so sánh ngầm với nhau .( Mẫu Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
– Ăn quả tương đồng với thừa hưởng thành quả do người khác tạo ra
– Kẻ trồng cây tương đồng với người tạo ra thành quả cho mình thừa hưởng, người giúp đỡ mình )
a. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng
b. Ngày ngày Mặt Trời đi qua trên lăng
Thấy 1 Mặt Trời trong lăng rất đỏ
Giúp mình với các bạn !!!! Làm ơn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 1 tháng 2021-10-19T14:30:31+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a,

  Các hình ảnh ẩn dụ:mực – đen, đèn – sáng  

  => mực – đen tương đồng với cái tối tăm, cái xấu (tương đồng về phẩm chất); 

  => đèn – rạng tương đồng với cái sáng sủa, cái tốt, cái hay, cái tiến bộ (tương đồng về phẩm chất).

  b,

  Các hình ảnh ẩn dụ:“Mặt Trời” – Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ

  => Mặt Trời tương đồng với Bác Hồ (tương đồng về phẩm chất).

 2. Các hình ảnh ẩn dụ:

  • “ăn quả”, “kẻ trồng cây”   

   => ăn quả tương đồng với sự hưởng thụ thành quả (tương đồng về cách thức); 

  => kẻ trồng cây tương đồng với người làm ra thành quả (tương đồng về phẩm chất).

  • mực – đen, đèn – sáng  

  => mực – đen tương đồng với cái tối tăm, cái xấu (tương đồng về phẩm chất); 

  => đèn – rạng tương đồng với cái sáng sủa, cái tốt, cái hay, cái tiến bộ (tương đồng về phẩm chất).

  • “Mặt Trời” – Thấy một Mặt Trời trong lăng rất đỏ

  => Mặt Trời tương đồng với Bác Hồ (tương đồng về phẩm chất).

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )