Môn Văn Lớp: 6 Thế nào là phó từ? Có mấy loại phó từ? Cho ví dụ và đặt câu với phó từ đó.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Thế nào là phó từ? Có mấy loại phó từ? Cho ví dụ và đặt câu với phó từ đó.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Autumn 4 tháng 2022-01-06T19:32:45+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. -Phó từ là những từ chuyên đứng trước danh từ hoặc tính từ, dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc tính từ .

  – Phó từ có 2 loại:

  * Phó từ đứng trước danh từ, tính từ:

  vd: chưa xong, rất ngon, sắp mưa,…

  – Mẹ tớ nấu ăn rất ngon.

  * Phó từ đứng sau động từ, tính từ:

  vd: đẹp quá, đứng lên, mặn lắm,…

  – Cô giáo bảo mình đứng lên trả bài.

 2. -Phó từ là những từ chuyên đứng trước danh từ hoặc tính từ, dùng để bổ sung ý nghĩa cho danh từ hoặc tính từ 

  – Phó từ có 2 loại

  + Phó từ đứng trước danh từ, tính từ

  VD: đã học bài, rất tốt,…

  + Phó từ đứng sau động từ, tính từ

  VD: đẹp lắm, ngồi xuống,…

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )