Môn Văn Lớp: 6 Thế nào là nghĩa của từ?lấy ví dụ về nghĩa gốc nghĩa chuyển?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Thế nào là nghĩa của từ?lấy ví dụ về nghĩa gốc nghĩa chuyển?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-11-22T01:28:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Nghĩa của từ là nội dung tinh thần mà từ biểu hiện, nó được hình thành do sự kết hợp và tác động của nhiều nhân tố. Trong số đó có những nhân tố nằm ngoài ngôn ngữ và những nhân tố nằm trong ngôn ngữ. Nhân tố ngoài ngôn ngữ như: sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan, tư duy và người sử dụng. Nhân tố trong ngôn ngữ như: chức năng tín hiệu học, hệ thống (cấu trúc) của ngôn ngữ.

  Nghĩa gốc: mùa Xuân

  Nghĩa chuyển:  tuổi xuân, thanh xuân, sắc xuân

 2. Nghĩa của từ là nội dung tinh thần mà từ biểu hiện, nó được hình thành do sự kết hợp và tác động của nhiều nhân tố. Trong số đó có những nhân tố nằm ngoài ngôn ngữ và những nhân tố nằm trong ngôn ngữ. Nhân tố ngoài ngôn ngữ như: sự vật, hiện tượng trong thực tế khách quan, tư duy và người sử dụng. Nhân tố trong ngôn ngữ như: chức năng tín hiệu học, hệ thống (cấu trúc) của ngôn ngữ.

  VD: Nghĩa gốc: ăn cơm

  Nghĩa chuyển: ăn ảnh,ăn cám,ăn đập

  Nghĩa gốc: măt người

  Nghĩa chuyển:mặt đất,mặt trăng

  HỌC TỐT NHÉ BẠN!!!UwU

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )