Môn Văn Lớp: 6 su giong nhau va khac nhau cua so tu,luong tu

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: su giong nhau va khac nhau cua so tu,luong tu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 3 tháng 2022-02-07T01:06:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Số từ là nhừng từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật. Khi biểu thị số lượng sự vật, số từ thường đứng trước danh từ. Khi biểu thị thứ tự, số từ đứng sau danh từ. Ví dụ : một, hai, ba,., (chỉ số lượng); nhất, nhì, ba, tư,… (chỉ thứ tự)
    – Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật. – Dựa vào vị trí trong cụm danh từ, có thề’ chia lượng từ thành hai nhóm: + Nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể: các, cả, tất cả, toàn thể, toàn bộ, tất thảy,… + Nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối: những, từng, mỗi, mấy, mọi,…

  2. Điểm giống: đều là một loại từ chỉ số lượng

    Điểm khác:

    -Số từ: là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật

    -Lượng từ: là những từ chỉ lượng nhiều hay ít của sự vật

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )