Môn Văn Lớp: 6 Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau mây, hết bụi tác giả đã so sánh sự vật nào với sự vật nào

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau mây, hết bụi tác giả đã so sánh sự vật nào với sự vật nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amaya 3 ngày 2022-04-18T03:00:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Trong câu văn “Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi”

    Tác giả đã so sánh : chân trời, ngấn bể với tấm kính lau hết mây hết bụi

  2. So sánh: Chân trời, ngấn bể.

    Với: Một tấm kính đc lau hết mây, hết bụi

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )