Môn Văn Lớp: 6 Qua việc tìm hiểu truyện treo biển hãy cho biết thế nào là truyện cười ( đối tương , mục đích , nghệ thuật gây cười , …

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Qua việc tìm hiểu truyện treo biển hãy cho biết thế nào là truyện cười ( đối tương , mục đích , nghệ thuật gây cười , … No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Savannah 3 tháng 2022-02-09T09:35:59+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Truyên cươì :

    -Là loại truyên kê vê nhưng hiên tương đang cươì trong cuôc sông.

    -Nhăm tạo ra tiêng cươì mua vui hoăc phê phán nhưng thói hư tât xâu trong xã hôi.

  2. TRUYỆN CƯỜI :LÀ LOẠI TRUYỆN KỂ VỀ NHỮNG HIỆN TƯỢNG ĐÁNG CƯỜI TRONG CUỘC SỐNG NHẰM TẠO TIẾNG CƯỜI  HOẶC PHÊ PHÁN NHỮNG THÓI HƯ TẬT XẤU TRONG XÃ HỘI

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )