Môn Văn Lớp: 6 = phó từ là gì? đưa ra các ví dụ về phó từ?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: = phó từ là gì? đưa ra các ví dụ về phó từ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Bella 1 năm 2022-04-15T05:21:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Phó từ: gồm các từ ngữ thường đi kèm với các trạng từ, động từ, tính từ với mục đích bổ sung nghĩa cho các trạng từ, động từ và tính từ trong câu.

  Các ví dụ về phó từ

  – Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho động từ như: đã, từng, đang, chưa…

  – Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho tính từ như: rất, lắm, hơi, khá…

  -HỌC TỐT-

 2. Phó từ là: các từ ngữ thường đi kèm với các trạng từ, động từ, tính từ với mục đích bổ sung nghĩa cho các trạng từ, động từ và tính từ trong câu.

  VD: Cô ấy đã từng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )