Môn Văn Lớp: 6 ÔNG GIÀ VÀ THẦN CHẾT Một lần ông già đẳn xong củi và mang về. Phải mang đi xa ông già kiệt sức đặt bó củi xuống rồi

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: ÔNG GIÀ VÀ THẦN CHẾT
Một lần ông già đẳn xong củi và mang về. Phải mang đi xa ông già kiệt sức đặt bó củi xuống rồi nói:
– Chà, giá Thần Chết đến mang ta đi có phải hơn không !
Thần Chết đến và bảo:
– Ta đây lão cần gì?
Ông già sợ hãi bảo:
– Lão muốn ngài nhấc hộ bó củi lên cho lão.
*** CÂU HỎI***
Hãy cho biết: Trong truyện , phương thức tự sự thể hiện như thế nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2022-03-04T13:36:36+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Phương thức tự sự thể hiện một chuỗi các sự việc, sự việc này dẫn đến sự việc kia, cuối cùng dẫn đến một kết thúc thể hiện một ý nghĩa

  2. Phương thức tự sự được thể hiện là câu chuyện trình bày một chuỗi sự kiện, để dẫn đến 1 kết quả.

    Các sự kiện:

    – Ông già đi đốn củi, đường xa nên ông kiệt sức, ông ước thần chết đến mang ông đi

    – Thần chết đến ông lại ước nhấc hộ ông bó củi

    Truyên đua đến 1 ý nghĩa; dù cuộc sống khó khăn cũng không được nghĩ đến cai chết

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )