Môn Văn Lớp: 6 Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt tác giả đã so sánh sự vật nào với sự vật nào

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt tác giả đã so sánh sự vật nào với sự vật nào No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kennedy 1 tuần 2022-04-17T23:02:22+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh như cắt tác giả đã so sánh sự vật nào với sự vật nào : sự vật “cắt”

  2. Những động tác thả sào, rút sào rập rằng được tác giả so sánh với ‘ cắt ‘

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )