Môn Văn Lớp: 6 Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ, cũng lúc mà tôi đang cầm cây bút yêu thích của mình, Tác dụng của trạng ngữ trên là gì?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ, cũng lúc mà tôi đang cầm cây bút yêu thích của mình,
Tác dụng của trạng ngữ trên là gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Genesis 5 tháng 2021-12-01T00:30:37+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. => chỉ thời gian địa điểm rõ ràng, giúp ng đọc dễ nhận dnagj towngj tượng ra cảnh hơn

  2. Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ, cũng lúc mà tôi đang cầm cây bút yêu thích của mình.(In đậm: trạng ngữ)

    =>Tác dụng: Được thêm vào câu nhằm xác định rõ thời điểm, không gian hay thời gian mà sự vật, sự việc diễn ra; giúp câu thêm phần mạch lạc, chính xác, rõ ràng; giúp ng đọc, ng nghe hiểu rõ hơn.

    Chúc bạn học tốt nha ^^

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )