Môn Văn Lớp: 6 Nêu khái niệm của : số từ , lượng từ , chỉ từ , phó từ

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Nêu khái niệm của : số từ , lượng từ , chỉ từ , phó từ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kinsley 2 tuần 2022-04-11T02:30:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  0
  2022-04-11T02:31:23+00:00

    khái niêm của:

  – Số từ: là số từ là các từ để chỉ số lượng và thứ tự của các vật

  -lượng từ:là từ thường nói về số lượng ít hay nhiều của các sự vật

  -Chỉ từ:  là từ loại tu từ có chức năng chỉ, trỏ vào các sự vật được diễn đạt trong câu. Chỉ từ nhằm xác định vị trí của các sự vật trong không gian, thời gian diễn đạt. Một số chỉ từ tiếng Việt thường dùng như Kia, Này, Nọ, Ấy, Đó, Đây, Đấy,…

  -Phó từ: Là những từ chuyên đi kèm vs động từ, tính từ để bổ  xung ý nghĩa cho động từ, tính từ

       chúc bn thi tốt

  0
  2022-04-11T02:31:24+00:00

  – Số từ : Số từ là những từ chỉ số lượng và thứ tự của sự vật . Khi biểu thị số lượng sự vật , số từ thường đứng trước danh từ . Cần phân biệt số từ với những danh từ chỉ đơn vị gắn với ý nghĩa số lượng

  – Lượng từ : Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật . Dựa vào vị trí trong cụm danh từ , có thể chia lượng từ thành hai nhóm : nhóm chỉ ý nghĩa toàn thể ; nhóm chỉ ý nghĩa tập hợp hay phân phối .

  – Chỉ từ : Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật , nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian . Chỉ từ thường làm phụ ngữ trong cụm danh từ . Ngoài ra chỉ từ còn có thể làm chủ ngữ và trạng ngữ trong câu .

  – Phó từ : Phó từ là những từ chuyên đi kèm động từ , tính từ để bổ sung ý nghĩa cho danh từ , động từ .

  + Các loại : có 2 loại : Phó từ đứng trước động từ , tính từ . Những phó từ này thường bổ sung ý nghĩa liên quan tới hành động , trạng thái , đặc điểm ,tinh chất nên ở động từ hoặc tính từ như : quan hệ thời gian ; mua đồ , sự tiếp diễn tương tự , sự phủ định , sự cầu khiến . Phó từ đứng sau động từ , tính từ. Những phó từ này thường bổ sung một số ý nghĩa như : mức độ , khả năng , kết quả và hướng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )