Môn Văn Lớp: 6 Nêu các thành phần của văn bản

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Nêu các thành phần của văn bản No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alexandra 1 năm 2022-04-18T20:29:57+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1. Kí tự: Kí tự là con chữ, số, kí hiệu… Kí tự là thành phần cơ bản nhất của văn bản. Phần lớn các kí tự có thể nhập vào từ bàn phím.

     2. Từ: Từ là dãy các kí tự liên tiếp nằm giữa hai dấu cách hoặc dấu cách dấu xuống dòng. Từ trong soạn thảo văn bản tương ứng với từ đơn trong Tiếng Việt.

    3. Dòng: Tập hợp các kí tự nằm trên cùng một đường ngang từ lề trái sang lề phải là một dòng.

    4. Đoạn: Trong soạn thảo văn bản, đoạn văn gồm một hoặc nhiều câu tiếp nằm giữa hai dấu xuống dòng. Dấu xuống dòng được tạo ra bằng cách nhấn phím Enter.

     5. Trang: Phần văn bản trên một trang in được gọi là trang văn bản.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )