Môn Văn Lớp: 6 Làm cách để phân biệt giữa câu trần thuật đơn , câu trần thuật đơn có từ là , câu trần thuật không có từ là ?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Làm cách để phân biệt giữa câu trần thuật đơn , câu trần thuật đơn có từ là , câu trần thuật không có từ là ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Melody 3 tháng 2021-09-04T07:52:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. Câu trần thuật đơn và câu trần thuật đơn có từ là đều là câu do 1 cụm Chủ – Vị tạo thành , dùng để tả, giới thiệu, kể sự vật, sự việc hoặc đánh giá

    Và điểm phân biệt của chúng là :

    câu trần thuật đơn : có thể đi với tất cả trợ từ 

    câu trần thuật đơn có từ là : chỉ đi được với trợ từ là , chưa phải , không phải 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )