Môn Văn Lớp: 6 Lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh; ấy là mùa thu đã về; mùa thu mới về, yểu điệu thục nữ. Trời bớt nóng và thêm mát. Có ai thổi

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh; ấy là mùa thu đã về; mùa thu mới về, yểu điệu thục nữ. Trời bớt nóng và thêm mát. Có ai thổi cơm mà khói nhẹ mơ hồ đâu đây.
a.Tìm tính từ có trog đoạn văn
b.Tìm và nêu tác dụng biện pháp nghệ thuật có trog câu :Lá không vàng, lá không rụng, lá lại thêm xanh; ấy là mùa thu đã về; mùa thu mới về, yểu điệu thục nữ No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Eliza 2 tuần 2021-09-08T09:44:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a) Các tính từ là: vàng, xanh, yểu điệu, nhẹ, mơ hồ

  b) BPNT: nhân hóa, so sánh

  T/dụng:

  – Nhấn mạnh vẻ đẹp của mùa thu trong khoảnh khcaws giao mùa

  – T/giả so sánh “mùa thu đến” với 1 cô gái đã thể hiện quan niệm về cái đẹp của nhà thơ : coi con người là chuẩn mực của mọi vẻ đẹp, thiên nhiên chỉ đẹp khi đc đối vs con người.

 2. a, Tính từ: vàng, xanh, yểu điệu thục nữ, nóng, mát, nhẹ, mơ hồ

  b, BPTT: Điệp cấu trúc: lá không…lá lại……mùa thu…..mùa thu

  -> nhấn mạnh được sự vật được nói đến trong đoạn văn

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )