Môn Văn Lớp: 6 Không ngủ được” là tứ thơ thể hiện rất rõ và đẹp về hình tượng Bác Hồ. Kể tên một vài bài thơ mà em biết có cùng tứ thơ này.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Không ngủ được” là tứ thơ thể hiện rất rõ và đẹp về hình tượng Bác Hồ. Kể tên một vài bài thơ mà em biết có cùng tứ thơ này.
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Claire 2 ngày 2021-10-14T20:44:13+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Không ngủ được

  → Thể thơ Thất ngôn tứ tuyệt

  Một vài bài thơ khác :

  + Cảnh khuya ( Hồ Chí Minh )

  + Ngắm trăng ( Hồ Chí Minh )

  + Bến Đò Xuân Đầu Trại (Nguyễn Trãi )

 2. Cảnh khuya , Rằm tháng giêng , Tập Nhật kí trong tù 

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )