Môn Văn Lớp: 6 Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Câu “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.”Phó từ đã bổ sung cho tính từ ý nghĩa gì? A. Chỉ quan hệ

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Khoanh tròn vào trước câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Câu “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.”Phó từ đã bổ sung cho tính từ ý nghĩa gì?
A. Chỉ quan hệ thời gian B. Chỉ kết quả
C. Chỉ sự tiếp diễn D. Chỉ kết quả và hướng.
Câu 2: Câu thơ “ Người cha mái tóc bạc
Đốt lửa cho anh nằm.” Đã sử dụng phép tu từ nào?
A. So sánh B. Nhân hoá
C. Ẩn dụ D. Hoán dụ.
Câu 3: Câu trần thuật đơn “ Trường học là nơi chúng em trưởng thành.” Thuộc kiểu câu:
A. Câu định nghĩa B. Câu giới thiệu
C. Câu miêu tả D. Câu đánh giá.
Câu 4: Có mấy kiểu so sánh?
A. 1 kiểu B. 2 kiểu
C. 3 kiểu D. 4 kiểu.
Mong các bạn trả lời đúng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 14 phút 2021-11-26T02:34:15+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1: Câu “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.”Phó từ đã bổ sung cho tính từ ý nghĩa gì?

  A. Chỉ quan hệ thời gian

  B. Chỉ kết quả

  C. Chỉ sự tiếp diễn

  D. Chỉ kết quả và hướng.

  Câu 2: Câu thơ “ Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm.” Đã sử dụng phép tu từ nào?

  A. So sánh

  B. Nhân hoá

  C. Ẩn dụ

  D. Hoán dụ.

  Câu 3: Câu trần thuật đơn “ Trường học là nơi chúng em trưởng thành.” Thuộc kiểu câu:

  A. Câu định nghĩa

  B. Câu giới thiệu

  C. Câu miêu tả

  D. Câu đánh giá.

  Câu 4: Có mấy kiểu so sánh?

  A. 1 kiểu

  B. 2 kiểu

  C. 3 kiểu

  D. 4 kiểu.

 2. Câu 1: Câu “ Mùa xuân xinh đẹp đã về.”Phó từ đã bổ sung cho tính từ ý nghĩa gì?

  A. Chỉ quan hệ thời gian

  B. Chỉ kết quả

  C. Chỉ sự tiếp diễn

  D. Chỉ kết quả và hướng.

  Câu 2: Câu thơ “ Người cha mái tóc bạc Đốt lửa cho anh nằm.” Đã sử dụng phép tu từ nào?

  A. So sánh

  B. Nhân hoá

  C. Ẩn dụ

  D. Hoán dụ.

  Câu 3: Câu trần thuật đơn “ Trường học là nơi chúng em trưởng thành.” Thuộc kiểu câu:

  A. Câu định nghĩa

  B. Câu giới thiệu

  C. Câu miêu tả

  D. Câu đánh giá.

  Câu 4: Có mấy kiểu so sánh?

  A. 1 kiểu

  B. 2 kiểu

  C. 3 kiểu

  D. 4 kiểu.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )