Môn Văn Lớp: 6 Hiện nay ở ngoài đời sống có những người đáng thương giống Dế Choắt và đáng chê giống Dế Mèn không? Em hãy lấy ví dụ?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Hiện nay ở ngoài đời sống có những người đáng thương giống Dế Choắt và đáng chê giống Dế Mèn không? Em hãy lấy ví dụ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Adalyn 2 tuần 2021-09-08T12:43:44+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Hiện nay ở ngoài đời sống có những người đáng thương giống Dế Choắt và đáng chê giống Dế Mèn không? Em hãy lấy ví dụ?

    VD như:

    → Những người đáng thương đó chính là các bác sĩ đang cố gắng chống dịch và nhưng người đáng chê như những người không chắp hành 5k đi ra ngoài.

  2. Hiện nay ở ngoài đời sống có rất nhiều người đáng thương giống Dế Choắt và đáng chê giống Dế Mèn`.`

    VD đáng chê giống Dế Mèn: Như những thanh niên chống đối luật Covid 19.

    VD đáng thương giống Dế Choắt: Những bác lao công ngày đêm thầm lặng làm việc mà vẫn bị mọi khinh bỉ`.`

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )