Môn Văn Lớp: 6 Hãy tìm 5 câu ca dao trong đó mỗi câu có một phép nhân hóa. Nêu tác dụng cụ thể về phép nhân hóa trong 5 câu ca dao vừa tìm.

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Hãy tìm 5 câu ca dao trong đó mỗi câu có một phép nhân hóa.
Nêu tác dụng cụ thể về phép nhân hóa trong 5 câu ca dao vừa tìm. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Abigail 4 tháng 2022-01-06T22:03:53+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. 1. Trâu ơi ta bảo trâu này,

  Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta.

  2. Núi cao chi lắm núi ơi,

  Núi che mặt trời chẳng thấy người thương.

  3. Núi cao bởi có đất bồi, 

  Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu ?

  4. Muôn dòng sông đổ biển sâu

  Biển chê sông nhỏ biển đâu nước còn.

  5.

  Khăn thương nhớ ai

  Khăn rơi xuống đất

  Khăn thương nhớ ai

  Khăn vắt lên vai

  Khăn thương nhớ ai

  Khăn chùi nước mắt…

 2. 1. trâu ơi ta bảo trâu này

  trâu ra ngoài ruộng

  trâu cày vs ta

  2. Núi cao bởi có đất bồi

  núi chê đất thấp núi ngồi ở đâu

  muuon dòng sông đổ biển sâu

  biển chê sông nhỏ

  biển đâu nước còn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )