Môn Văn Lớp: 6 Hãy kể động từ và cum động từ bài đẽo cày giữa đường

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Hãy kể động từ và cum động từ bài đẽo cày giữa đường
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Natalia 3 tháng 2022-01-30T04:28:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. mua, làm, đẽo, qua, lại, ghé, vào, xem, nói, cày, rẽ, nhìn, lắc, nghe, đến, bảo, bán, tha hồ, đem, đi, biết

  2. – Động từ:làm,sống,muốn,xin,đẽo,hỏi,chê,bảo,chỉnh sửa,nói,hiểu,mang,ngồi

    -Cụm ĐT: đã xin được,chưa làm ,đẽo được mộtlúc,làm được,không cày được ,lại chỉnh sửa,đã hiểu,

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )