Môn Văn Lớp: 6 Hãy giải thích nghĩa của từ “lẫm liệt”?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Hãy giải thích nghĩa của từ “lẫm liệt”? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Vivian 3 tháng 2022-02-07T01:03:23+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. lẫm liệt là Oai nghiêm, trông đáng sợ

  2.  nghĩa của từ “lẫm liệt”là : . Có vẻ trang nghiêm, oai vệ, khiến phải kinh sợ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )