Môn Văn Lớp: 6 hãy cho biết cốt lõi sự thật lịch sử của bài thánh gióng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: hãy cho biết cốt lõi sự thật lịch sử của bài thánh gióng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Parker 2 tháng 2022-02-28T21:00:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Cốt lõi sự thật lịch sử trong truyền thuyết Thánh Gióng:

  – Vào thời Hùng Vương, các cuộc chiến chông ngoại xâm trở nên ác liệt hơn, đòi hỏi phải huy động sức mạnh của toàn dân.

  – Hình ảnh ngựa sắt, roi sắt còn nói đến sự phát triển lịch sử, chúng ta đã vươn tới thời đại đồ sắt.

  – Dân tộc Việt cổ tuy nhỏ nhưng đã anh dũng đánh giặc và chiến thắng kẻ thù, bảo vệ bờ cõi. Khi đã chiến thắng kẻ thù, dân tộc ta vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vì thế dù bay về trời, Gióng vẫn để lại giáp sắt cho non sông, dân tộc.

 2. Cốt lõi sự thật lịch sử trong truyền thuyết Thánh Gióng:

  – Vào thời Hùng Vương, các cuộc chiến chông ngoại xâm trở nên ác liệt hơn, đòi hỏi phải huy động sức mạnh của toàn dân.

  – Hình ảnh ngựa sắt, roi sắt còn nói đến sự phát triển lịch sử, chúng ta đã vươn tới thời đại đồ sắt.

  – Dân tộc Việt cổ tuy nhỏ nhưng đã anh dũng đánh giặc và chiến thắng kẻ thù, bảo vệ bờ cõi. Khi đã chiến thắng kẻ thù, dân tộc ta vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, vì thế dù bay về trời, Gióng vẫn để lại giáp sắt cho non sông, dân tộc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )