Môn Văn Lớp: 6 Giups mình với do hết điểm phải chuyển sang toán Nếu viết : nhú lên dần dần , rồi lên cho kỳ hết thì câu văn mắc phải lỗi gì

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Giups mình với do hết điểm phải chuyển sang toán
Nếu viết : nhú lên dần dần , rồi lên cho kỳ hết thì câu văn mắc phải lỗi gì No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Brielle 20 phút 2021-10-15T00:01:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Lỗi lặp từ : “lên”

  2. Nếu viết : nhú lên dần dần , rồi lên cho kỳ hết thì câu văn mắc phải lỗi gì?

    Câu thiếu chủ ngữ vì nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết là động từ nên là vị ngữ

    Sửa: Thêm chủ ngữ

    Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kỳ hết

    Chúc bạn làm bài tốt!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )