Môn Văn Lớp: 6 Giúp mk với làm ơn ,hứa 5 sao : Đặt 1 câu trần thuật đơn có từ là , 1 câu dùng để đánh giá,1 câu dùng để giới thiệu ? Xác định chủ ngữ và vị

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Giúp mk với làm ơn ,hứa 5 sao :
Đặt 1 câu trần thuật đơn có từ là , 1 câu dùng để đánh giá,1 câu dùng để giới thiệu ? Xác định chủ ngữ và vị ngữ trong các câu vừa đặt ? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-11-20T12:31:43+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. câu dùng để đánh giá: cậu bé ấy/ thật ngoan ngoãn

                                            CN                  VN

  câu dùng để giới thiệu: tôi /là học sinh lớp 7

                                       CN             VN

  CHÚC EM HỌC TỐT

 2.  Ngày thứ 6 là /  một ngày sáng sủa và đẹp trời.

            CN                                VN (Cụm DT)        

  Bà đỡ Trần/ là người huyện Đông Triều

  .CN                             VN (Cụm DT)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )