Môn Văn Lớp: 6 Giải thích cho mình hoán dụ và ẩn dụ và cho mấy ví dụ và chỉ ra cách để nhận biết ẩn dụ và hoán dụ nha

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Giải thích cho mình hoán dụ và ẩn dụ và cho mấy ví dụ và chỉ ra cách để nhận biết ẩn dụ và hoán dụ nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Amara 1 năm 2022-04-07T18:52:14+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Ẩn dụ : là việc gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác dựa trên mối quan hệ tương đồng (giống nhau) giữa chúng. Ẩn dụ gồm bốn loại: ẩn dụ hình thức, ẩn dụ phẩm chất, ẩn dụ cách thức và ẩn dụ chuyển đổi cảm giác.

  Ví dụ: “Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông” 

  Ở đây hoa lựu màu đỏ như lửa, bởi vậy lửa ( A) được dùng làm ẩn dụ chỉ hoa lựu (B)

  Hoán dụ: là việc gọi tên sự vật này bằng tên sự vật khác dựa trên mối quan hệ tương cận (gần gũi) giữa chúng. Hoán dụ được chia thành bốn loại: lấy một bộ phận thay thế cho toàn thể; lấy vật chứa thay cho vật bị chứa; lấy dấu hiệu để thay cho vật mang dấu hiệu; lấy cái cụ thể thay thế cho cái trừu tượng.

  Ví dụ: “Đầu xanh có tội tình gì

  Má hồng đến quá nửa thì chưa thôi”

  Đầu xanh : là bộ phận cơ thể người ( gần kề với người) , được lấy làm hoán dụ chỉ người còn trẻ ( ví dụ tương tự : đầu bạc- người già)

  Má hồng: chỉ người con gái đẹp

 2. *Hoán dụ: gọi tên các sự vật, các hiện tượng hoặc khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác. Chúng đều có nhiều nét gần gũi với nhau nhằm mục đích làm cho sự diễn đạt tốt hơn.

  Các kiểu hoán dụ:

  – Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể.

  – Lấy vật chứa đựng gọi vật bị chứa đựng.

  – Lấy dấu hiệu sự vật để gọi các sự vật.

  – Lấy những cái cụ thể để nói về cái trừu tượng.

  Ví dụ: 

  Lấy 1 bộ phận để gọi toàn thể:

  – Cô giáo vừa bước vào, cả lớp đều ngọc nhiên.

  Cách nhận biết: Nếu mối quan hệ giữa chúng là tương cận, có sự gần gũi nhau thì ta có biện pháp tu từ hoán dụ.

  *Ẩn dụ:  gọi tên các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

  Các kiểu ẩn dụ:

  – Ẩn dụ hình thức: người nói hoặc viết giấu đi một phần ý nghĩa.

  – Ẩn dụ cách thức: thể hiện một vấn đề bằng nhiều cách, việc ẩn dụ này giúp người diễn đạt đưa hàm ý vào câu nói.

  – Ẩn dụ phẩm chất: có thể thay thế phẩm chất của sự vật hoặc hiện tượng này bằng phẩm chất của sự vật, hiện tượng khác cả hai phải có nét tương đồng.

  – Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: phép tu từ miêu tả tính chất, đặc điểm của sự vật được nhận biết bằng giác quan này nhưng lại được miêu tả bằng từ ngữ sử dụng cho giác quan khác.

  Cách nhận biết: Nếu hai sự vật có mối quan hệ tương đồng, có sự giống nhau thì ta có biện pháp tu từ ẩn dụ.

  Ví dụ: 

   Ẩn dụ phẩm chất:

       Người Cha mái tóc bạc

       Đốt lửa cho anh nằm

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )