Môn Văn Lớp: 6 Giải thích các thành ngữ, tục ngữ sau : a, Ếch ngồi đáy giếng b, Coi trời bằng vung c, Đoàn kết thì sống Chia rẽ thì chết

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Giải thích các thành ngữ, tục ngữ sau :
a, Ếch ngồi đáy giếng
b, Coi trời bằng vung
c, Đoàn kết thì sống
Chia rẽ thì chết No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Audrey 3 tháng 2022-02-14T16:36:25+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. kchier hiểu biết hạn hẹp nhưng kiêu căng ngạo mạn

  xem nhẹ thế giới bên ngoài

  đoàn kết là sức mạnh

  chia rẽ là thất bại

 2. 1 Mình không có sự hiểu biết bên ngoài mà kieu căng ngạo mạn

  2 Thế giới bên ngoài biết bao rộng lớn không thể vội kết luận rằng trời bằng chum

  3 Trong cuộc sông ta phải đoàn kết thì mới vượt qua khó khăn còn một mình sẽ khó có thể vượt qua

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )