Môn Văn Lớp: 6 “Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: “Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa. Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. Tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc đóng đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ.
1.Phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn? Qua đó em thấy mình cần phải làm gì để góp phần xây dựng đất nước? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Liliana 3 tháng 2022-01-09T21:56:05+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. – phẩm chất đáng quý: dũng cảm, yêu nước

    – em caand phải chăm chỉ học hành để góp phần xây dựng đất nc 

  2. – Phẩm chất đáng quý nào của nhân vật được bộc lộ trong đoạn văn là : tinh thần chiến đấu manh liệt, oai dũng , yêu nước

    – Qua đó em thấy mình cần phải : học tốt có công ăn việc làm góp phần xây dựng đất nước, yêu nước không bán nước

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )