Môn Văn Lớp: 6 Gạch chân dưới những từ được mượn từ tiếng Hán trong dãy từ sau đây: sứ giả, ti-vi, xà phòng, buồm, mít tinh, ra-đi-ô, gan, điện, ga, bơm, x

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Gạch chân dưới những từ được mượn từ tiếng Hán trong dãy từ sau đây:
sứ giả, ti-vi, xà phòng, buồm, mít tinh, ra-đi-ô, gan, điện, ga, bơm, xô viết, giang sơn, in-tơ-nét. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-11-24T08:19:01+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Các từ mượn tiếng Hán : Sứ giả, buồm, gan, điện , giang sơn 

 2. Các từ mượn tiếng Hán là:

  +Sứ giả

  + Giang Sơn

  + Buồm

  + Gan

  Các từ muợn ngôn ngữ khác

  +Ti-vi

  +Xà phòng

  + Mít tinh

  + Ra-đi-ô

  + Điện,

  + Ga

  + Bơm

  + Xô viết,

   + In-tơ-nét.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )