Môn Văn Lớp: 6 Em hãy viết 1 lá đơn đề nghị ban giám hiệu nhà trưởng sửa lại quạt cho chúng em Ko chép trên mạng nha

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Em hãy viết 1 lá đơn đề nghị ban giám hiệu nhà trưởng sửa lại quạt cho chúng em
Ko chép trên mạng nha No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Skylar 2 tuần 2021-09-08T12:12:47+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1.           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  —————-

                                                           TP. Hà Tĩnh, ngày 28 tháng 4 năm 2019

             GIẤY ĐỀ NGHỊ

        Kính gửi :ban giám hiệu nhà trưởng  , Trường THCS Nguyễn Du

            Tập thể lớp 7C chúng em xin trình bày với ban giám hiệu nhà trưởng  việc như sau : Bóng đèn, quạt điện của lớp em do sử dụng đã lâu, nay bóng đèn thì bị mờ, quạt thì không mát. Vào mùa hè thì có quạt chạy có quạt không chạy. Chúng em kính đề nghị ban giám hiệu nhà trưởng  cho thay lại bóng đèn, quạt điện để việc học tập trên lớp được tốt hơn.CHÚNG EM XIN CẢM ƠN

  Thay mặt lớp 7C

  Lớp trưởng

  ( Kí và ghi rõ họ tên )

 2. MÌNH TRÌNH BÀY TRONG ẢNH

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )