Môn Văn Lớp: 6 Em hãy điền nội dung thích hợp vào dấu ba chấm để hoàn thiện kiến thức: Đơn được viết ra giấy ( theo mẫu hoặc không theo mẫu ) để đề đạt …

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Em hãy điền nội dung thích hợp vào dấu ba chấm để hoàn thiện kiến thức:
Đơn được viết ra giấy ( theo mẫu hoặc không theo mẫu ) để đề đạt … (1) với … (2) hay một cơ quan, tổ chức có quyền hạn … (3) đó. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-11-04T07:40:16+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. 1)nguyện vọng

    2)một người

    3)nguyện vọng

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )