Môn Văn Lớp: 6 Em biết những truyện nào của các dân tộc khác ở Việt Nam cũng giải thích nguồn gốc dân tộc tương tự như truyện Con Rồng, cháu Tiên? Sự giốn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Em biết những truyện nào của các dân tộc khác ở Việt Nam cũng giải thích nguồn gốc dân tộc tương tự như truyện Con Rồng, cháu Tiên? Sự giống nhau ấy thể hiện điều gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Anna 2 tháng 2022-03-04T12:23:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Các truyện tương tự truyện Con Rồng, cháu Tiên, các dân tộc khác ở Việt Nam cũng có những câu chuyện giải thích về nguồn gốc dân tộc tương tự, như:

  Truyện Quả trứng thiêng của dân tộc Mường.

  Truyện Quả bầu mẹ của dân tộc Khơ Mú.

  Ý nghĩa của sự giống nhau:

  Sự tương đồng về cách giải thích nguồn gốc của các dân tộc.

  Khẳng định về tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

  Sự gặp gỡ, giao thoa về nền văn hóa giữa các dân tộc

 2. Các truyện tương tự truyện Con Rồng, cháu Tiên, các dân tộc khác ở Việt Nam cũng có những câu chuyện giải thích về nguồn gốc dân tộc tương tự, như:

  +)Truyện Quả trứng thiêng của dân tộc Mường.

  +)Truyện Quả bầu mẹ của dân tộc Khơ Mú.

  Ý nghĩa của sự giống nhau:

  Sự tương đồng về cách giải thích nguồn gốc của các dân tộc.

  Khẳng định về tình đoàn kết giữa các dân tộc anh em.

  Sự gặp gỡ, giao thoa về nền văn hóa giữa các dân tộc.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )