Môn Văn Lớp: 6 . Đọc các đoạn trích sau và xác định các phó từ có trong đoạn trích, phân loại các phó từ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa của chúng. a. Bỗng t

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: . Đọc các đoạn trích sau và xác định các phó từ có trong đoạn trích, phân loại các phó từ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa của chúng.
a. Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách có mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.
Tính tôi hay nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc.
(Dế Mèn phiêu lưu kí)
b. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.
giúp mình với
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Remi 2 tuần 2021-12-30T20:15:33+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. * Bạn tham khảo nhá >.< *

  Đọc các đoạn trích sau và xác định các phó từ có trong đoạn trích, phân loại các phó từ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa của chúng.

  $ a $. Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép.

     Tính tôi thích nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc.

  Xác định các phó từ có trong đoạn trích :

  – lên, đến, có, được, vừa, xong, hay, Chẳng, cũng.

  Phân loại các phó từ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa của chúng :

  Phân loại các phó từ :

  – lên → Ý nghĩa phó từ “lên” chỉ kết quả và hướng.

  – đến → Ý nghĩa phó từ “đến” chỉ kết quả và hướng.

  – có → Ý nghĩa phó từ “có” chỉ sự khẳng định.

  – được → Ý nghĩa của phó từ “được” chỉ khả năng.

  – vừa → Ý nghĩa của phó từ “vừa” chỉ quan hệ thời gian.

  – xong → Ý nghĩa phó từ “xong” chỉ kết quả và hướng.

  – hay → Ý nghĩa phó từ “hay” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

  – Chẳng → Ý nghĩa của phó từ “Chẳng” chỉ sự phủ định.

  – cũng → Ý nghĩa của phó từ “cũng” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

                                                                          

  $ b $. Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.

  Xác định các phó từ có trong đoạn trích :

  – cũng, lại, lại, nữa.

  Phân loại phó từ vừa tìm được dựa theo ý nghĩa của chúng :

  Phân loại các phó từ :

  – lấy → Ý nghĩa phó từ “lấy” chỉ kết quả và hướng.

  – cũng → Ý nghĩa của phó từ “cũng” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

  – lại → Ý nghĩa của phó từ “lại” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

  – lại → Ý nghĩa của phó từ “lại” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

  – nữa → Ý nghĩa của phó từ “nữa” chỉ sự tiếp diễn tương tự.

 2. a) Phó từ chỉ hướng diễn biến: lên              Phó từ chỉ hướng diễn biến: đến

      Phó từ chỉ sự khẳng định: có                   Phó từ chỉ tần số: hay

      Phó từ chỉ kết quả: được                         Phó từ chỉ sựphủ định: chẳng

      Phó từ chỉ thời gian: vừa                         Phó từ chỉ sự so sánh, tiếp diễn: cũng

      Phó từ chỉ ý nghĩa hoàn thành của hành động: xong   

  Bỗng thấy chị Cốc từ dưới mặt nước bay lên, đến đậu gần hang tôi, cách mấy bước. Chừng rớ được món nào, vừa chén xong, chị ta tìm đến đứng chỗ mát rỉa lông, rỉa cánh và chùi mép. Tính tôi hay nghịch ranh. Chẳng bận đến tôi, tôi cũng nghĩ mưu trêu chị Cốc.

  b) Phó từ chỉ kết quả: lấy

      Phó từ chỉ sự so sánh, tiếp diễn: cũng, lại, nữa

      Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đặm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa.

  MÌNH CHỈ TÌM ĐƯỢC CHỪNG ẤY TỪ THÔI, CÓ SAI SÓT MONG BẠN BỎ QUA.                              CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

    

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )