Môn Văn Lớp: 6 Đoạn văn sau được kể theo ngôi thứ mấy: “Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang lim dim đôi mắt thì Chằn tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ vuốt đ

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Đoạn văn sau được kể theo ngôi thứ mấy: “Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang lim dim đôi mắt thì Chằn tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ vuốt định vồ lấy chàng. Thạch Sanh với lấy búa đánh lại. Chằn tinh hóa phép thoắt biến, thoắt hiện, nhưng Thạch Sanh không núng, chàng cũng giở phép tấn công liên tiếp. Chỉ một lúc sau, yêu quái bị lưỡi búa của chàng xả làm đôi, hiện nguyên hình là một con trăn lớn. Chàng vội chặt lấy đầu và nhặt bộ cung tên bằng vàng của yêu quái xách về.” No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alice 4 tháng 2022-01-04T16:03:55+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Đoạn văn đó được kể theo ngôi thứ 3

  2. Được kể theo ngôi thứ 3

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )