Môn Văn Lớp: 6 đến cuối hang thì thạch sanh thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt; Đó là thái tư con vua thủy tề>Thạc sanh dùng cung tên vàng bắn tan c

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: đến cuối hang thì thạch sanh thấy một chàng trai bị nhốt trong cũi sắt; Đó là thái tư con vua thủy tề>Thạc sanh dùng cung tên vàng bắn tan cũi sắt,cứu thái tử ra.thái tủ thoát nạn hết lòng cảm tạ chàng,mời chàng xuông chơi thủy phủ.Vua thủy tè gặp được con trai sung sướng,đãi thach sanh rất hậu.Khi chàng về ,vua biếu nhiều vành bạc nhưng thạch sanh ko lấy,chỉ xin một cây đàn. Chàng lại trở về gốc đa.
Hồn chằn tinh và đại bàng lang thang, một hôm gặp nhau tìm cách báo thù thạch sanh.Chúng vào kho của nhà vua ăn trộm của cải mang tớ giấu ở chỗ gốc đa của thạch sanh để vu vạ cho thạch xanh.Thạch xanh bị bắt vào ngục .
Đoạn chuyện trên khẳng định phẩm chất gì của thạch sanh? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josephine 3 tháng 2022-02-14T20:08:49+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1.          Qua đoạn văn ta thấy được tấm lòng khiêm tốn đầy quý báu củaThạch Sanh. Tuy vua Thủy Tề đã tặng chàng rất nhiều vàng bạc châu báu, cùng nhiều đồ quý hiếm nhưng chàng không những không đòi thêm mà chỉ xin nhận một cây đàn. Dù bị bắt vào ngục tối do hồn chằn tinh và đại bàng hãm hại chàng vẫn không chịu nhận tội mà mình không làm, chi tiết thể hiện sự trong sạch không khuất phục đáng quý của chàng. Đồng thời đoạn truyện cũng phê phán những con người độc ác, vu oan giá họa cho người khác sẽ phải chịu một kết cục thảm hại.

    @ Julia

  2. Đoạn văn trên khẳng định Thạch Sanh là một người tốt bụng,chàng không tham lam, dũng cảm,khi về vua Thuỷ Tề cho chàng vàng bạc châu báu nhưng chàng chỉ lấy mỗi cây đàn.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )