Môn Văn Lớp: 6 Đặt một câu có danh từ.Cho biết danh từ ấy giữ chức vụ gì trong câu

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Đặt một câu có danh từ.Cho biết danh từ ấy giữ chức vụ gì trong câu No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Sadie 3 tuần 2022-01-01T01:29:21+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Quả bưởi tròn trịa trên cành.

    => Danh từ này giữ chức vụ chủ ngữ trong câu.

  2. tôi và lớp tôi sẽ đi dã ngoại ở trong rừng

    danh từ là dấu in đậm

    danh từ ở đây giữ chức vụ là vị ngữ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )