Môn Văn Lớp: 6 Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ “là”: … Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là và động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ), … cũng có

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ “là”: … Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là và động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ), … cũng có thể làm vị ngữ. + Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải.
Câu 8 Em hãy đọc ngữ liệu I.1(SGK Tr 118), suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trong ngữ liêu I.1? Xét về cấu tạo thì hai câu đó thuộc kiểu câu nào đã học?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..b) Các vị ngữ ở các câu(a,b) do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….c Hãy thử điền các từ, cụm từ phủ định(không. không phải, chưa, chưa phải) vào Vị ngữ các câu( a,b)rồi nhận xét?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..d.Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 9: Em hãy đọc ngữ liệu I, II(SGK Tr 129,141), suy nghĩ và trả lời câu hỏi
a.Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu I.1(sgkT129)? Nếu trong giao tiếp ta dùng những kiểu câu thiếu chủ ngữ hay vị ngữ, thì người nghe có hiểu đựơc mục đích thông báo không? Hãy chữa lại câu viết sai cho đúng?
b Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu II.1(sgkT129)? ? Hãy thử chữa câu viết sai cho đủ CN-VN
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………c Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu a,b mục I(sgkT141)? ?Hai câu a,b mắc phải lỗi gì? Nêu nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..d Xác định chủ ngữ, vị ngữ
câu 1 mục II(sgkT141)? Cho biết mỗi bộ phận in đậm nói về ai?Cách viết như phần in đậm có thể gây ra hiểu lầm như thế nào?Nêu cách sửa?
Câu 11: Em hãy đọc ngữ liệu III.1,2(SGK Tr 133),II.2(SGK Tr144)suy nghĩ và trả lời câu hỏi.
a Loại đơn viết theo mẫu người viết cần theo yêu cầu gì?
b. Viết đơn không theo mẫu người viết cần tuân theo những mục nào?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Josie 1 tuần 2021-10-12T15:24:25+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

 1. Câu 7: Câu này mình chưa hiểu mấy bạn ạ!

  – Đặc điểm của câu trần thuật đơn có từ “là”: (Bạn xem trong sách nhé!)

  – Ngoài ra, tổ hợp giữa từ là và động từ (cụm động từ) hoặc tính từ (cụm tính từ), … cũng có thể làm vị ngữ.

  + Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các cụm từ không phải, chưa phải.

  Câu 8: Em hãy đọc ngữ liệu I.1(SGK Trang 118), suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

  a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trong ngữ liệu I.1? Xét về cấu tạo thì hai câu đó thuộc kiểu câu nào đã học?

  a, Phú ông / mừng lắm.

         CN              VN

  b, Chúng tôi / tụ hội ở góc sân.

        CN                    VN

  Câu phủ định.

  b) Các vị ngữ ở các câu (a, b) do những từ hoặc cụm từ loại nào tạo thành?

  – Cụm tính từ: mừng lắm

  – Cụm động từ: tụ hội ở góc sân.

  c) Hãy thử điền các từ, cụm từ phủ định (không, không phải, chưa, chưa phải) vào Vị ngữ các câu ( a, b) rồi nhận xét?

  Có thể thêm các từ ngữ phủ định:

  a, Phú ông không mừng lắm.

  b, Chúng tôi không tụ hội ở góc sân.

  d) Nêu đặc điểm của câu trần thuật đơn không có từ là?

  – Bạn xem trong ô ghi nhớ nhé!

  Câu 9: Em hãy đọc ngữ liệu I, II (SGK Trang 129, 141), suy nghĩ và trả lời câu hỏi:

  a) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu I.1 (sgk Trang 129)? Nếu trong giao tiếp ta dùng những kiểu câu thiếu chủ ngữ hay vị ngữ, thì người nghe có hiểu đựơc mục đích thông báo không? Hãy chữa lại câu viết sai cho đúng?

  a) không có chủ ngữ.

  b) – Chủ ngữ: em

  –  Vị ngữ: thấy Dế Mèn biết phục thiện.

  b) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu II.1 (sgk Trang 129) ? ? Hãy thử chữa câu viết sai cho đủ CN – VN

  Sửa lại câu a:

  – Thêm chủ ngữ: Qua truyện “Dế Mèn phiêu liêu kí”, tác giả cho  thấy Dế Mèn biết phục thiện.

  c) Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong các câu a,b mục I(sgkT141)? ?Hai câu a,b mắc phải lỗi gì? Nêu nguyên nhân mắc lỗi và cách sửa ?

  Hai câu trên thiếu chủ ngữ lẫn vị ngữ.

  a) Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, [chưa thành câu, đây chỉ có phần trạng ngữ].

  Cách sửa: thêm chủ ngữ và vị ngữ:

  – Mỗi khi đi qua cầu Long Biên, tôi đều say mê ngắm nhìn những màu xanh mướt mắt của bãi mía, bãi dâu, bãi ngô, vườn chuối.

  b) Bằng khối óc sáng tạo và bàn tay lao động của mình, chỉ trong vòng sáu tháng. [chưa có thành câu, mới chỉ có thành phần trạng ngữ (hai trạng ngữ)]

  Cách sửa: Bằng khối óc và bàn tay lao động của mình, chỉ trong một thời gian ngắn anh Hà đã hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

  d) Xác định chủ ngữ, vị ngữ câu 1 mục II(sgkT141)? Cho biết mỗi bộ phận in đậm nói về ai?Cách viết như phần in đậm có thể gây ra hiểu lầm như thế nào?Nêu cách sửa?

  Câu trên sai khi đặt nhầm vị trí của vị ngữ lên đầu câu, người đọc dễ hiểu nhầm thành đặc điểm, hoạt động của chủ ngữ “ta”

  – Sửa: Ta thấy Dượng Hương Thư hai hàm rằng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì chặt…

  Câu 11: Em hãy đọc ngữ liệu III.1,2(SGK Tr 133),II.2(SGK Tr144)suy nghĩ và trả lời câu hỏi.

  a) Loại đơn viết theo mẫu người viết cần theo yêu cầu gì?

  Ngưới viết chỉ cần điền vào chỗ trống những nọi dung cần thiết. chú ý đọc cho đúng yêu cầu từng mục trong đơn.

  b) Viết đơn không theo mẫu người viết cần tuân theo những mục nào?

  Phải trình bày theo một thứ tự nhất định. (Tham khảo SGK nhé ban)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )