Môn Văn Lớp: 6 “Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp ra hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ t

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: “Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp ra hàng. Thạch Sanh sai dọn một bữa cơm
thiết đãi những kẻ thua trận. Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ
cho dọn ra vẻn vẹn có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa. Biết ý,
Thạch Sanh đố họ ăn hết được niêu cơm và hứa sẽ trọng thưởng cho những ai ăn
hết. Quân sĩ mười tám nước ăn mãi, ăn mãi nhưng niêu cơm bé xíu cứ ăn hết lại
đầy. Chúng cúi đầu lạy tạ vợ chồng Thạch Sanh rồi kéo nhau về nước”.
(Thạch Sanh – SGK Ngữ văn 6, tập 1)
Câu 1. (1 điểm) Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại nào? Hãy kể tên 2 văn bản
khác thể loại truyện “Thạch Sanh” thuộc phần truyện dân gian mà em được học
trong chương trình Ngữ Văn 6.
Câu 2. (0,5 điểm) Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
Câu 3. (1,5 điểm) Truyện “Thạch Sanh” có nhiều chi tiết thần kì, trong đó đặc sắc
nhất là chi tiết niêu cơm. Em hãy nêu ý nghĩa của chi tiết đó?
Câu 4. (1 điểm) Viết lại chính xác 4 danh từ được sử dụng trong đoạn văn trên.
Câu 5. (1 điểm) Những từ in đậm, gạch chân trong câu:
“Cả mấy vạn tướng lĩnh, quân sĩ thấy Thạch Sanh chỉ cho dọn ra vẻn vẹn
có một niêu cơm tí xíu, bĩu môi, không muốn cầm đũa.” thuộc từ loại gì? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-12-30T01:39:00+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 1 ) Thuộc thể loại truyện truyền thuyết . 2 văn bản : Sọ Dừa ; Em Bé Thông Minh

  Câu 2 )

   Phương thức biểu đạt tự sự

  Cau 3) Thể hiện sự hòa ái, khoan dung của Thạch sanh

  đây cũng chính là tấm lòng nhân đạo yêu hòa bình của nhân dân ta

  Câu 4 ) hoàng tử ; tướng lĩnh ; quân sĩ ; vợ chồng

  Câu 5 ) thuộc lượng từ

 2. Câu 1: Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện cổ tích. Tên 2 văn bản khác: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh, Thánh Gióng. 

  Câu 2: Đoạn văn sử dụng phương thức biểu đạt chíng: Tự sự

  Câu 3: Chi tiết niêu cơm: thể hiện sự đoàn kết của nhân dân ta chống giặc ngoại xâm. 

  Câu 4: hoàng tử, giáp, đũa, cơm. 

  Câu 5: Những từ in đậm, gạch chân thuộc từ loại động từ. 

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )