Môn Văn Lớp: 6 cuộc vượt thác của con thuyền được kể theo trình tự nào, không gian nào?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: cuộc vượt thác của con thuyền được kể theo trình tự nào, không gian nào? No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Lyla 1 tuần 2022-04-11T07:45:29+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Bài văn miêu tả một cuộc vượt thác của con thuyền theo trình tự thời gian và không gian như sau :

    – Con thuyền qua đoạn sông phẳng lặng trước khi đến chân thác

    – Con thuyền vượt qua đoạn sông có nhiều thác dữ

    – Con thuyền ở đoạn sông đã qua thác dữ

  2. – Kể theo trình tự thời gian từ lúc đầu đến khi xuôi hết dòng nước

    – Và theo trình tự không gian từ trên cao xuống theo dòng nước con sông

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )