Môn Văn Lớp: 6 cho mik hỏi sau khi giành độc lập hai bà trưng đã làm gì ? em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bà trưng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: cho mik hỏi
sau khi giành độc lập hai bà trưng đã làm gì ? em có suy nghĩ gì về việc làm của hai bà trưng No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2022-04-15T19:25:17+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. sau khi giành độc lập

  -Trưng Trắc lên làm vua, đóng đô ở Mê Linh

  -bãi bỏ luật pháp hà khắc cũ

  -lập lại chính quyền tự chủ

  em có suy nghĩ về việc làm của Hai Bà Trưng là : Hai Bà Trưng muốn đất nước độc lập không có chiến tranh và nhân dân phải được sống tự do không phải lảm nô lệ

 2. *Sau khi dành độc lập Hai Bà Trưng đã:

  -Trưng Trắc lên làm vua,đóng đô ở Mê Linh,thành lập chính quyền tự chủ.

  -Bãi bỏ luật pháp hà khắc,lao dịch nặng nề của chính quyền đô hộ.

  -Xóa thuế 2 năm liền cho nhân dân.

  -Phong tước hiệu cho người có công.

  *Ý nghĩa việc làm của Hai Bà Trưng:

  -Khẳng định nước ta có chủ quyền

  -Khẳng định sức mạnh của phụ nữ Việt Nam.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )