Môn Văn Lớp: 6 cho đoạn văn sau ” giặc đã đến chân núi châu đến giặc chết như rạ” đoạn văn trên đươc viết theo phương thức biểu đạt nào? có mục đích gì?

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: cho đoạn văn sau ” giặc đã đến chân núi châu đến giặc chết như rạ” đoạn văn trên đươc viết theo phương thức biểu đạt nào? có mục đích gì?
No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Allison 2 tháng 2022-02-28T20:19:09+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. PTBĐ là tự sự

  2. Tự sự

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )