Môn Văn Lớp: 6 chi ra cau tao cua phep so sach o vi tri du sau a. ngoai them roi chiec la da tieng roi rat mong nhu la roi nghieng b. moi nguoi tot la 1 b

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: chi ra cau tao cua phep so sach o vi tri du sau
a. ngoai them roi chiec la da
tieng roi rat mong nhu la roi nghieng
b. moi nguoi tot la 1 bong hoa dep
ca dan toc la 1 rung hoa dep No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Reagan 2 năm 2021-11-12T15:48:16+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. a . Tiếng rơi rát mỏng như là rơi nghiêng 

  Cấu tạo : ở câu này là phép so sánh ngang bằng , tiếng rơi đc so sánh như là rơi nghiêng

  b . Cấu tạo : một người đc so sánh vs 1 bông hoa đẹp 

  cả dân tộc đc do sánh vs 1 rừng hoa đẹp

 2. a)ngoai them roi chiec la da tieng roi rat mong: vế a

     như: từ so sánh

     la roi nghieng : vế b

  b)mot nguoi tot : vế a 

     la : từ so sánh

     1 bong hoa dep: vế b

      ca dan toc: vế a

      la: từ so sánh

      1 rung hoa dep: vế b

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )