Môn Văn Lớp: 6 Chỉ ra các hình ảnh tu từ sau : d. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về thăm Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ e. Núi ko đè nổi vai vươn tới

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Chỉ ra các hình ảnh tu từ sau :
d. Chiếc thuyền im bến mỏi trở về thăm
Nghe chất muối thấm dần trong thớ vỏ
e. Núi ko đè nổi vai vươn tới
Lá ngụy trang reo với gió đèo
g. Bác ngồi đó lớn mênh mông
Trời cao biển rộng ruộng đồng nước non No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Elliana 2 tháng 2022-03-19T22:20:28+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. @Meo_

  d/ Chiếc thuyền: được nhân hóa bằng từ ” im, mỏi, trở về, thăm ”

  e/ Núi, lá: được nhân hóa bằng từ ” đè, vươn tới ” và ” ngụy trang, reo ”

  g/ Trời cao biển rộng ruộng đồng nước non: được liệt kê ra nhằm nói về sự lớn mênh mông ở câu trước đó

 2. Thu HaỌC TỐT 

   Các hình ảnh tu từ:

  a, 

  – Nhân hóa: chiếc thuyền (thông qua động từ “im”)

  – Ẩn dụ – ẩn dụ chuyển đổi cảm giác: nghe 

  b,

  – Nhân hóa: Núi >< lá 

  – Hoán dụ: Núi >< lá

  c,

  – Ẩn dụ: Trời cao biển rộng ruộng đồng nước non

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )