Môn Văn Lớp: 6 Câu 60. Nội dung của văn bản “Lòng yêu nước” của tác giả I. Ê-ren-bua là? A. Những biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga – Xô viết B. Thể

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Câu 60. Nội dung của văn bản “Lòng yêu nước” của tác giả I. Ê-ren-bua là?
A. Những biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga – Xô viết
B. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga – Xô viết
C. Lòng yêu nước là động lực giúp người dân đứng lên chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
D. Cả A, B, C
Câu 61. Văn bản “Lao xao” của Duy Khán có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt nào?
A. Tự sự và nghị luận
B. Tự sự và miêu tả
C. Biểu cảm và miêu tả
D. Tự sự và thuyết minh
Câu 62. “Bây giờ là chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để chúng hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm” Đoạn văn trên có mấy câu trần thuật đơn không có từ là?
A. Một
B. Ba
C. Năm
D. Sáu
Câu 63. Trong văn bản “Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” khi viết “Cầu Long Biên đã trở thành chứng nhân lịch sử”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
A. Nói quá
B. Liệt kê
C. Nhân hóa
D. So sánh
Câu 64. “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc” (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). Câu văn trên thể hiện điều gì?
A. Phản ánh chính sách cai trị và bóc lột thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
B. Phản ánh chế độ bóc lột người tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc
C. Phản ánh hậu quả trong việc khai thác thiên nhiên và đối xử đối với người da đỏ của người da trắng
D. Phê phán lòng tham và sự thiếu ý thức của người da trắng trong việc ứng xử với thiên nhiên
Câu 65. Nêu ra lỗi sai của câu “Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, dân tộc anh hùng”.
A. Thiếu chủ ngữ
B. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ
C. Thiếu trạng ngữ
D. Thiếu thành phần bổ ngữ
Câu 66. Sửa câu “Vừa đi học về, mẹ đã bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay” thành câu đúng?
A. Vừa đi học về, mẹ bảo tôi sang đón em, tôi cất cặp và đi ngay.
B. Vừa đi học về, mẹ bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay.
C. Tôi vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay.
D. Tôi vừa đi học về, mẹ đã bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay. No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mary 1 tuần 2021-09-15T01:05:08+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

 1. Câu 60. Nội dung của văn bản “Lòng yêu nước” của tác giả I. Ê-ren-bua là?
  A. Những biểu hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga – Xô viết
  B. Thể hiện lòng yêu nước của nhân dân Nga – Xô viết
  C. Lòng yêu nước là động lực giúp người dân đứng lên chống quân xâm lược, bảo vệ Tổ quốc.
  D. Cả A, B, C
  Câu 61. Văn bản “Lao xao” của Duy Khán có sự kết hợp của các phương thức biểu đạt nào?
  A. Tự sự và nghị luận
  B. Tự sự và miêu tả
  C. Biểu cảm và miêu tả
  D. Tự sự và thuyết minh
  Câu 62. “Bây giờ là chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm. Cây hoa lan nở hoa trắng xóa. Hoa giẻ từng chùm mảnh dẻ. Ong vàng, ong vò vẽ, ong mật đánh lộn nhau để chúng hút mật ở hoa. Chúng đuổi cả bướm” Đoạn văn trên có mấy câu trần thuật đơn không có từ là?
  A. Một
  B. Ba
  C. Năm
  D. Sáu
  Câu 63. Trong văn bản “Cầu Long Biên chứng nhân lịch sử” khi viết “Cầu Long Biên đã trở thành chứng nhân lịch sử”, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
  A. Nói quá
  B. Liệt kê
  C. Nhân hóa
  D. So sánh
  Câu 64. “Lòng thèm khát của họ sẽ ngấu nghiến đất đai, rồi để lại đằng sau những bãi hoang mạc” (Bức thư của thủ lĩnh da đỏ). Câu văn trên thể hiện điều gì?
  A. Phản ánh chính sách cai trị và bóc lột thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc
  B. Phản ánh chế độ bóc lột người tàn bạo của chủ nghĩa đế quốc
  C. Phản ánh hậu quả trong việc khai thác thiên nhiên và đối xử đối với người da đỏ của người da trắng
  D. Phê phán lòng tham và sự thiếu ý thức của người da trắng trong việc ứng xử với thiên nhiên
  Câu 65. Nêu ra lỗi sai của câu “Trải qua mấy nghìn năm đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc ta, dân tộc anh hùng”.
  A. Thiếu chủ ngữ
  B. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ
  C. Thiếu trạng ngữ
  D. Thiếu thành phần bổ ngữ
  Câu 66. Sửa câu “Vừa đi học về, mẹ đã bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay” thành câu đúng?
  A. Vừa đi học về, mẹ bảo tôi sang đón em, tôi cất cặp và đi ngay.
  B. Vừa đi học về, mẹ bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay.
  C. Tôi vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay.
  D. Tôi vừa đi học về, mẹ đã bảo tôi sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay.

  Xin hay nhất ạ

 2. $#Dứa$

  60, D. Cả A, B, C

  61, B. Tự sự và miêu tả

  62, D. Sáu

  63, C. Nhân hóa

  64, D. Phê phán lòng tham và sự thiếu ý thức của người da trắng trong việc ứng xử với thiên nhiên

  65, B. Thiếu chủ ngữ và vị ngữ

  66, C. Tôi vừa đi học về, mẹ đã bảo sang đón em. Tôi cất vội cặp sách rồi đi ngay

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )