Môn Văn Lớp: 6 Câu 3: Em hiểu như thế nào về lời nói “…bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Câu 3: Em hiểu như thế nào về lời nói “…bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…” (1,0) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Arianna 2 tuần 2021-10-13T22:10:38+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. khẳng định vai trò, giá trị to lớn và thiêng liêng của tiếng nói dân tộc. đây là tài sản vô cùng quý giá của mỗi dân tộc. vì vậy ta cần giữ gìn và phát huy và bảo vệ tiếng nói dân tộc, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ.

  2. Câu nói này khẳng định và làm nổi bật giá trị thiêng liêng, sức mạnh to lớn của tiếng nói dân tộc, trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do, thoát khỏi vòng nô lệ.Em hiểu rằng:Tiếng nói là một nét văn hóa đặc sắc riêng của mỗi dân tộc.Tiếng nói của dân tộc được hình thành và vun đắp bằng sự sáng tạo cùa bao thế hệ qua hàng ngàn năm, là thứ tài sản vô cùng quý báu của mỗi dân tộc. Vì vậy phải biết yêu quý, giữ gìn và học tập để nắm vững tiếng nói cùa dân tộc mình, nhất là khi đất nước rơi vào vòng nô lệ.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )