Môn Văn Lớp: 6 Câu 3: Em hiểu như thế nào về lời nói “…bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Câu 3: Em hiểu như thế nào về lời nói “…bởi vì khi một dân tộc rơi vào vòng nô lệ , chừng nào họ vẫn giữ được tiếng nói của mình thì chẳng khác gì nắm được chìa khóa chốn lao tù…” (1,0) No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Alaia 1 tuần 2021-10-13T22:16:47+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. Em hiểu là: Dân tộc ấy không thể bị thay đổi bởi những tác động nào khác, bởi họ vẫn còn tiếng nói của mình.tiếng nói mẹ đẻ là tiếng nói quý giá nhất,ko j là thay thế được.tiếng nói ấy đã thấm thía trong chúng ta những bản sắc riêng của một con người trong một vùng đất,trong một đất nước.tiếng nói là chìa khoá chốn lao tù. Tiếng nói sẽ giúp dân tộc ấy không đánh mất bản sắc của mình. Tiếng nói của dân tộc là biểu hiện của lòng yêu nước, và chính điều đó sẽ tạo nên sức mạnh để mở cánh cửa nô lệ

  2. Em hiểu là: Dân tộc ấy không thể bị đồng hóa, bởi họ vẫn còn tiếng nói của mình. Tiếng nói sẽ giúp dân tộc ấy không đánh mất bản sắc của mình. Tiếng nói của dân tộc là biểu hiện của lòng yêu nước, và chính điều đó sẽ tạo nên sức mạnh để mở cánh cửa nô lệ

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )