Môn Văn Lớp: 6 Câu 3: (1,0 điểm) Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên? [Đoạn trích:“ … Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. trán

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: Câu 3: (1,0 điểm) Xác định ngôi kể và phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên?
[Đoạn trích:“ … Ngựa hí dài mấy tiếng vang dội. tráng sĩ mặc áo giáp, cầm roi, nhảy lên mình ngựa. Ngựa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc. Giặc tan vỡ. Đám tàn quân giẫm đạp lên nhau chạy trốn, tráng sĩ đuổi đến chân núi Sóc ( Sóc Sơn). Đến đấy, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời”.] No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Iris 3 tháng 2022-02-12T00:36:20+00:00 2 Answers 0

Answers ( )

  1. ngôi kể thứ ba

    phương thức biểu đạt chính là tự sự

  2. miêu tả và biểu cảm kể theo ngôi thứ 2(đúng k)

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )