Môn Văn Lớp: 6 các câu sau sai ở chỗ nào chữa lại cho đúng: a)Qua bài thơ đêm nay bác không ngủ cho thấy bác hồ là người rất yêu thương các chiến sĩ b)Bạn

Question

Môn Văn Lớp: 6 Giúp em bài này với ạ: các câu sau sai ở chỗ nào chữa lại cho đúng:
a)Qua bài thơ đêm nay bác không ngủ cho thấy bác hồ là người rất yêu thương các chiến sĩ
b)Bạn Hoa người học giỏi nhất lỚP 6A
giúp mk vs mn No copy trên mạng nha. Em xin cảm ơn mọi người ạ

in progress 0
Mackenzie 2 tuần 2022-04-07T22:18:55+00:00 1 Answer 0

Answers ( )

  1. a) Qua bài thơ đêm nay bác không ngủ cho thấy bác hồ là người rất yêu thương các chiến sĩ.

    Thừa quan hệ từ ” Qua ”

    b) Bạn Hoa người học giỏi nhất lớp 6A.

    Thiếu từ là: Bạn Hoa người học giỏi nhất lớp 6A.

Leave an answer

20:2+1-4x3-12:4 = ? ( )